Wegens een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers ( kandidaten gezocht ) zien we ons
genoodzaakt om volgende wijzigingen toe te passen vanaf 2023 .
Het parcours (oudstrijdersstraat) en aantal standen zal worden ingekort , er zullen dus veel
minder staanplaatsen beschikbaar zijn .
Op tijd reserveren EN betalen is dus de boodschap !
GEEN BETALING = GEEN RESERVERING !
Inwoners op het parcours : reservering + betaling in APRIL , …nadien kan zeker ook nog maar
dan bent u niet meer zeker van een plaats voor u deur/garage/gevel
Vanaf MEI ( tot eind juni ) kan iedereen zich inschrijven !
Alle betalingen moeten VOOR 1 juli in ons bezit zijn , …..in juli en augustus inschrijven is niet
meer mogelijk ( wij zijn dan met verlof ) …..tenzij de dag zelf (15/8) , indien er nog plaatsen
beschikbaar zijn , maar dan wel aan een hoger tarief van 25 euro per stand (rommel) …..of
35 euro per stand…..indien nieuwe goederen .
TARIEVEN per staanplaats ( ongeveer 10 à 12m² ) bij voorafbetaling :
- Rommel = 15 euro
- Nieuwe goederen = 20 euro
- Eetkramen en anderen = enkel mogelijk na overleg met de organisatie
INSCHRIJVEN / RESERVEREN kan , door ons een mail te sturen naar volgend adres :
inforommelmarkthuizingen@gmail.com
Met vermelding van :
- De naam van de rekening van waaruit u de betaling zal overmaken
- Straat en huisnummer
- Telefoonnummer , waarop men u kan bereiken
- Het aantal gewenste plaatsen en eventuele voorkeur
EN ….te betalen op volgend rekeningnummer BE25 1430 9166 3182 met vermelding van :
- Dezelfde naam als in u mail
- Straatnaam + huisnummer
- U telefoonnummer

ROMMELMARKT 15 AUGUSTUS 2023
www.rommelmarkthuizingen.be
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN !!!

En verder :
DRANK mag enkel verkocht worden door de cafés en de organisatie van de rommelmarkt !
( eventuele uitzonderingen hierop zijn enkel toegestaan na overleg VOORAF met de
organisatie )
1 staanplaats is ongeveer 10 à 12m² groot …afhankelijk van de gevel/voetpad enz .
De toegang / ingang van de rommelmarkt blijft ook in 2023 enkel mogelijk via de
Oudstrijdersstraat.
De uitgangen worden voorzien op de Vaucampslaan, Sint Leonarduslaan en aan de kerk.
( er mogen geen wagens op het parcours blijven staan )
PARKEERVERBOD ! Ten laatste op 14/8 vanaf 18u s’avonds wordt de zone / parcours
verkeersvrij gemaakt……………dit tot 15/8 , 18u .
Staanplaatsen moeten op 15/8 tussen 6u – 8u s’morgens zijn ingenomen !
Het einde van de rommelmarkt is voorzien om 17u .
Wenst u meerdere staanplaatsen , dit kan , indien u gevelbreedte het toelaat voor u eigen
huis . Is dit echter niet mogelijk dan kan dit nog steeds op een andere plaats .
Na betaling , ontvangt u , ten laatste eind juli , u plaatsnummer(s) ….check dit van zodra de
plaatsen worden afgetekend en genummerd op straat ( dit gebeurd de week voor de
rommelmarkt …afhankelijk van het weer ).
Check u mails in juli ( na inschrijving en betaling ) …ook u spam-folder !
Betaalde bedragen voor één of meerdere staanplaatsen worden niet terugbetaald ….ook
niet indien de rommelmarkt door omstandigheden ( vb : slecht weer of een plotse stijging
van de corona-cijfers niet kan/mag doorgaan ) .
Indien u reserveert , maar niet betaald voor 1 juli ….dan wordt u gereserveerde plaats weer
vrijgegeven ….u bent ze dus kwijt ! Enige mogelijkheid om dan nog een plaats te bekomen is
op 15 augustus om 6u s’morgens aan de ingang ( oudstrijderstraat ) ….indien er nog plaatsen
beschikbaar zijn !
Deelname op eigen risico . Wij ( bestuur en medewerkers ) zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele gebeurlijke ongevallen.
Gelieve u bewijs / bevestiging van inschrijving bij te hebben op 15/8 , dag van de
rommelmarkt !

Met vriendelijke groeten,
De voorzitter, en het bestuur